Talen

Wordt vrijwilliger

Steun ons

Banner vzw

VZW Urbanimal

Ons handvest

1. LEDEN EN BEPERKINGEN

Al wie wettelijk meerderjarig is volgens de betekenis van artikel 488 van het Belgische Burgerlijk wetboek, kan lid van de vzw worden, zonder voorwaarden op het vlak van geslacht, nationaliteit of woonplaats.

Personen die een definitieve veroordeling hebben opgelopen voor mishandeling en/of kwaad opzet ten aanzien van dieren, welke dat ook zijn, worden evenwel uitgesloten van de vzw.

Elke rechtspersoon die wettelijk geregistreerd is op het Belgische grondgebied, kan eveneens lid van de vzw worden.

Naast de stichtende leden (de oprichters en beslissingnemers) bestaat de vzw uit:

  • steunende leden
  • ereleden
  • welwillende donateurs

Zowel de stichtende als de steunende leden dienen een jaarlijkse bijdrage van 50€ te storten.

Alle leden van de vzw zijn vrij om aan de acties van de vzw deel te nemen, als vrijwilliger of tegen betaling, volgens de voorwaarden die de stichtende leden tijdens de AV’s unaniem hebben vastgesteld en met inachtneming van de wetten betreffende arbeid op het Belgische grondgebied.

Elke persoon die door zijn bekendheid en zijn optreden heeft bijgedragen tot de verdediging van het dierenwelzijn in de wereld, wordt als erelid beschouwd.

 

2. DOELSTELLINGEN

2.1. Verwelkomen en praten: de personen die voor URBANIMAL werken, verwelkomen – telkens als ze dat kunnen – degenen die dat wensen, en antwoorden op hun vragen. Deze mensen worden opgevangen door ten minste één verantwoordelijke met de steun van de UPV en DE BRUSSELSE, die een gezondheidsbalans van het dier kan opmaken. Als wordt vastgesteld dat het dier een wonde heeft of ziek is, verwijst deze verantwoordelijke of student die hulp krijgt van de UPV en DE BRUSSELSE, de betrokkene door naar dierenartsen die in de gemeente van de eigenaar van het huisdier actief zijn.

Omdat wij in de eerste plaats aan iedereen de mogelijkheid willen bieden om zijn dier te verzorgen zoals het hoort. Velen hebben, om praktische of financiële redenen, vaak niet de reflex om contact op te nemen met specialisten in dierengezondheid en dierenwelzijn.

 

2.2 Luisteren en advies geven: veel mensen hebben met hun huisdier een heel nauwe band opgebouwd. Om diverse redenen: uit liefde voor dieren, wegens hun gezinssituatie of omdat ze alleen zijn. Hun dier is dan vaak hun enige emotionele band.

Omdat wij alle belang hechten aan de menselijke relatie, luistert URBANIMAL naar al degenen die met iemand over hun dier willen praten. URBANIMAL wil een ontmoetings- en gespreksplatform zijn, en ook een steun voor degenen die hun bekommernis willen uiten.

 

2.3. Sturen en begeleiden: naast mensen opvangen en naar hen luisteren geeft URBANIMAL ook praktische en functionele raadgevingen over de verzorging, de training van het dier, het gedrag als dat niet moet worden overgelaten aan een dierenarts, de voeding en het toiletmaken.

Omdat mensen moeten worden aangemoedigd om zo goed mogelijk voor hun dier te zorgen, werkt URBANIMAL samen met verschillende privéspelers. URBANIMAL geeft stalen weg die voor de eigenaars van huisdieren nuttig kunnen zijn. Er zijn ook documentatie en folders te krijgen die zijn opgesteld door deskundigen in dierenwelzijn.

URBANIMAL is geen platform voor de promotie van merken, en zal dat ook nooit zijn, maar werkt samen met spelers die het directiecomité* voor de werking van URBANIMAL geschikt acht. Een samenwerking met een merk zal nooit definitief of exclusief zijn, maar beantwoorden aan de eisen van URBANIMAL.

* De individuele medecontracten, die de partijen onderling hebben vastgesteld.

 

2.4. URBANIMAL uitgebreid promoten en verspreiden:

Omdat wij zo veel mogelijk mensen gebruik willen laten maken van de diensten van URBANIMAL, voert de vzw een doorgedreven communicatiebeleid. Dankzij de officiële steun van het Gewest en de gemeenten kunnen wij op de markten aanwezig zijn en met de bevolking bevoorrechte contacten hebben. De gemeenten regelen mee de aanwezigheid van de bestelwagen van URBANIMAL en kunnen de informatie onder hun inwoners verspreiden. URBANIMAL zet alle nodige communicatiemiddelen in om de vzw onder de aandacht te brengen, met respect voor de waarden van zijn oprichters en met inachtneming van dit handvest.

 

2.5. Zich aansluiten bij de doelstellingen van de vzw:

Omdat URBANIMAL doorlopend verandert, opent het directiecomité de deur voor elke persoon, vereniging of onderneming die haar kennis, tijd of middelen ter beschikking wil stellen van de vzw.

 

© 2017 Urbanimal. Delphine Bourgeois, voorzitster. Vautierstraat 30, 1050 Brussel, België