Talen

Wordt vrijwilliger

Steun ons

Banner alles weten

Urbanimal - Brussel

Ik heb al een huisdier

 

1. Identificatie

Voor de honden

De identificatie en registratie van honden is verplicht in België sinds 1 september 1998.
Als een hond bij u thuis geboren wordt en het is de bedoeling het dier te houden, dan moet de identificatie en registratie binnen 8 weken plaatsvinden.

Indien het de bedoeling is om de hond te verkopen of weg te geven, dan moet u de hond identificeren en registreren voordat de overhandiging plaatsvindt en dit ongeacht de leeftiijd van het dier.

Als u een hond koopt of krijgt, dan moet hij reeds geidentificeerd en geregistreerd zijn en heeft het dus al een paspoort.

De dierenarts plaatst een electronische chip (een klein object met de grootte van een rijstkorrel) onder de huid van de hond om het in de toekomst te kunnen identificeren. De kosten hiervan liggen tussen de 45€ en 70€. U ontvangt dan tegelijkertijd een paspoort.

Vervolgens registreert de dierenarts de hond in DoglD, een database voor de identificatie en registratie van honden in België. Aan de hand van het unieke nummer op de chip kunnen de gegevens van de eigenaar van de hond teruggevonden worden.

Met een scanner (beschikbaar bij dierenartsen, politiekantoren, dierenbescherming enz.) wordt het 12 cijferige getal gelezen zonder stress of pijn voor de hond.

De eigenaar van de hond is verantwoordelijk om DogID in te lichten van elke wijziging (adres, telefoonnummer, naam van de nieuwe eigenaar, enz.).

Het is tegen de wet om een gevonden hond met een chip zelf te houden.

Meer informatie:

 

Voor de katten

Als de kat geboren is vóór 1 november 2017, dan is de identificatie en registratie aanbevolen maar niet verplicht.

Als de kat geboren is op of na 1 november 2017, dan zijn identificatie en registratie verplicht en moet dit uitgevoerd worden voordat de kat 12 weken oud is en / of voordat de kat wordt verkocht of weggegeven.
Katten die uit het buitenland komen moeten binnen 8 dagen na aankomst in België worden geidenticifeerd en geregistreerd.

De dierenarts plaatst een electronische chip (een klein object met de grootte van een rijstkorrel) onder de huid van de kat om deze in de toekomst te kunnen identificeren. Dit kosten hiervan liggen tussen de 45€ en 70€. U ontvangt dan tegelijkertijd een paspoort.

Vervolgens registreert de dierenarts de kat in CatlD, een database voor de identificatie en registratie van katten in België. Aan de hand van het unieke nummer op de chip kunnen de gegevens van de eigenaar van de kat teruggevonden worden.

Met een scanner (beschikbaar bij dierenartsen, politiekantoren, dierenbescherming enz.) wordt het 12 cijferige getal gelezen zonder stress of pijn voor de kat.

De eigenaar van de kat is verantwoordelijk om CatID in te lichten van elke wijziging (adres, telefoonnummer, naam van de nieuwe eigenaar, enz.).

Het is tegen de wet om een gevonden kat met een chip zelf te houden.

Meer informatie:

 

In beide gevallen kan uw dierenarts u helpen met de identificatie van uw huisdier.

 

Voor de fretten

Zie de website van Leefmilieu Brussel

 

Voor de andere huisdieren

Zie de website van Leefmilieu Brussel

 

2. Paspoort

Sinds 1 october 2004 moet u in het bezit zijn van een Europees paspoort als u uw hond, kat of fret  mee op reis wilt nemen.

Sinds 7 juni 2014 ontvangen honden in België automatisch een paspoort bij de identificatie. Uw dierenarts kan u een paspoort geven voor honden die geregistreerd zijn vóór 7 juni 2004 en indien een bestaand paspoort zoek is.

 

3. Inentingen

Zowel katten als honden maar ook fretten, konijnen en andere huisdieren kunnen dodelijke ziektes oplopen. Dit kan voorkomen worden door inentingen. Gezien de dichtheid van honden en katten per m2 in Brussel is de kans op besmetting groot.

Afhankelijk van de levenstijl en de verplaatsingen van uw huisdier kan uw dierenarts u adviseren welke inentingen uw huisdier beschermen tegen ziektes. De kosten hiervan variëren per type vaccinatie en is aangegeven in elke wachtzaal van de dierenarts alsook op sommige websites.

De herhalingen zijn vaak (maar niet altijd) jaarlijks. Het is op dat moment dat de dierenarts de balans opmaakt van de gezondheid van uw huisdier samen met u.

De enige zeer besmettelijke ziekte die overgedragen kan worden naar de mens is hondsdolheid. Deze inenting is verplicht bij elke grensovergang.

Het is aangeraden om u lang van tevoren in te laten lichten door uw dierenarts indien u de Europeese Unie wilt verlaten met uw huisdier, dit omdat de procedure soms lang kan zijn.

 

41">4. Het kiezen van een dierenarts

 

Uw dierenarts zal u bijstaan gedurende het hele leven van uw huisdier. Aangeraden wordt om er één te kiezen bij u in de buurt en om af en toe de vertrouwensband met uw dierenarts te beoordelen, dit is belangrijk.

Uw dierenarts zal uw huisdier verzorgen en zal u bijstaan bij het nemen van de nodige beslissingen voor de goede gezondhed van uw huisdier en de uwe.

Zie de lijst van dierenartsen per gemeente.

 

5. Verzorging

Ga tenminste 1 keer per jaar met uw huisdier naar de dierenarts.

Preventie is altijd nog het beste medicijn! Afhankelijk van de leeftijd van uw huisdier wordt het aangeraden om regelmatig een bezoek te brengen aan uw dierenarts om te anticiperen op gezondheidsproblemen die kunnen voorkomen.

Educatie is ook een onderdeel van het bezoek aan de dierenarts, dit garandeert een harmonieuse relatie tussen u, uw huisdier en de wereld waarin u zich beiden bevindt.

Wat betreft de hond en de kat heeft Leefmilieu Brussel gedetailleerde overzichten opgesteld met informatie en overwegingen die genomen moeten worden vóórdat de aanschaf van een huisdier plaats zou moeten vinden (onderdak, verzorging, voeding, opvoeding, ziektes, kosten, enz.).

Overzicht hond

Overzicht kat

 

6. Sterilisatie

Honden

Wanneer u in een stedelijke omgeving woont en indien u geen jonge dieren wilt, dan is sterilisatie sterk aan te raden.

Teef: heeft al een kans van 26% om borsttumoren te ontwikkelen na 3 keer krols geweest te zijn. De enige voorkoming hiervan is een vroege steralisatie. 

Reu: De castratie van een mannetjeshond komt zelden voor. Zij versnelt de vorming van prostaatkanker. Anderzijds kan castratie helpen andere ziektes zoals bijbaltumoren, en tumoren in de anus.

 

Katten

Sinds 1 januari 2018 is elke kateigenaar verplicht om zijn / haar kat te laten steriliseren tegen de tijd dat de kat 6 maanden oud is. Katten geboren vóór 1 januari 2018 moeten tegen 1 juli 2018 gesteriliseerd zijn.

U vermijdt hiermee zowel ongewenste nestjes van kittens die u misschien geen toekomst kan bieden en die dan geëuthaniseerd moeten worden door plaatsgebrek in de asielen of die verwaarloosd en simpelweg achtergelaten worden. Deze laatsten krijgen op hun beurt weer jongen en zijn veroordeeld tot een leven als straatkat. Het gaat hier dus om een stukje verantwoordlijkheid.

Sterilisatie betekent een paar directe voordelen voor u en uw kat; een gesteriliseerde kat ontwikkelt minder snel tumoren in de borst en baarmoeder, vooral als de sterilisatie plaatsvindt voordat er een eerste nestje is.

Gecastreerde mannetjes zijn vaak kalmer, minder agressief en zoeken minder het gevaar op. Uw kat zal dus een langer en gelukkiger leven hebben en u minder problemen met wild sproeien of plassen.

Meer informatie:

 

Andere dieren

Konijn: Als u in het bezit bent van een mannetje en een vrouwtje konijn, dan is sterilisatie verplicht, maar ook in de andere gevallen MOET het gesteriliseerd worden; de mannetjes stinken en plassen / sproeien overal. De vrouwtjes ontwikkelen ernstige tumoren in de baarmoeder (80% na 5 jaar) als ze niet zijn gesteriliseerd. Mannetjes en vrouwtjes moeten tussen de 6 en 12 maanden gesteriliseerd worden. 

Fret: Sterilisatie is noodzakelijk; voor het mannetje tegen de stank en voor het vrouwtje tegen hormonale storingen.

Covia: Normaal gesproken worden cavias niet gesteriliseerd behalve als u een vrouwtje en een mannetje bezit. In dat geval wordt het mannetje gesteriliseerd.

 

7. Zijn behoeften

Vergeet nooit dat uw huisdier een wezen is met behoeftes en dat alleen u en zijn omgeving hem dat kan geven.

 

Beweging

Het is uw verantwoordelijkheid om te zorgen dat uw hond voldoende beweging krijgt. Een hond heeft behoefte aan lopen, rennen en heeft ruimte nodig om zich uit te leven.

De afstand die ze af moeten leggen per dag hangt af van het ras, de grootte, gewicht en leeftijd en zijn nodig bovenop de ruimte die hij in de tuin beschikbaar heeft, indien van toepassing.

Vergeet ook niet dat het belangrijk is dat uw hond toegang heeft tot uw straat, dit om zijn territorium te markeren en om de geuren van zijn metgezel op te nemen. Hij kan niet opgesloten blijven. Bovendien, ontmoetingen met andere soortgenoten brengt hen een balans die noodzakelijk is om te sociaal te kunnen zijn.

Voor de katten, zorg ervoor dat ze voldoende ruimte hebben en / of een eenvoudige toegang tot buiten. Zorg voor speelruimtes om zich uit te kunnen leven.

 

Wandelplaatsen (aan de lijn of zonder lijn)

U kunt uw hond uitlaten in alle gemeentes in Brussel, zolang ze maar aan de lijn zijn. De enige uitzonderingen zijn ruimtes waar zich een rood bord bevindt (zie hieronder).

Artikel 7 van het regelement der regionale parken vermeld dat “honden aan de lijn gehouden moeten worden behalve in de zones waar ze vrij kunnen lopen (...)”.

Op de website van Leefmilieu Brussel vindt u een interactieve kaart met de ruimtes weergegeven waar honden vrij uitgelaten kunnen worden (met of zonder omheining).

 

Eenzaamheid

Honden zijn niet bestemd om lang alleen te zijn. Indien uw beroep veel tijd van u vraagt, zorg erdan voor dat de hond de mogelijkheid heeft om naar de tuin te kunnen gaan en om de periodes van afwezigheid te onderbreken. De aanwezigheid van een ander huisdier kan de hond helpen om geduldig te zijn, maar vergeet nooit dat uw hond uw aanwezigheid en attentie prefereert. 

Katten accepteren beter de eenzaamheid, maar overdrijf het niet!

Vergeet niet, in beide gevallen, om ze toegang te geven tot water en eventueel wat eten.

 

Opvoeding

Dat het voor iedereen duidelijk is; de opvoeding van de hond heeft niets te maken met leeftijd, houding of ras.

Alle honden kunnen en moeten opgevoed worden, zelfs de meest rustige of «vederlichtste» voor wie het lijkt alsof iedere vorm van opvoeding onnodig lijkt zolang ze zich goed gedragen, want alleen oefening baart kunst.

De professionelen van de dierenopvoeding kunnen antwoord geven op de meest brandende vraag der baasjes; hoe ze hun hond opvoeden zonder beperkingen op te leggen met als resultaat een hond die goed luistert en opgevoed is. 

Indien u niet een professionele opvoeder in wilt schakelen, volg dan de basisregels van de opvoeding, zoek informatie op gespecialiseerde websites of vraag raad aan uw dierenarts. Indien nodig kan deze u in contact brengen met een bekwame gedragstherapeut.

 

Hygiëne

In de stad wordt een hond snel vuil en dus kan een maandelijkse wasbeurt een goed idee zijn. Gebruik een shampoo van de apotheek die gebruikt kan worden bij dieren; honden hebben een andere huid dan mensen waardoor gewone shampoo niet toereikend is.

Katten daarintegen zijn schone beesten die zichzelf continue verzorgen, zij hebben over het algemeen geen assistentie nodig om zich schoon te houden.

Bepaalde rassen (teckels bijvoorbeeld) hebben een vacht die alleen bij een erkende hondensalon mag worden gewassen.

 

Straat Hygiëne

Het is verboden om uw hond zijn behoeften te laten doen op de openbare weg (ook in de goot is verboden). Hondeneigenaren horen tenminste 1 zak bij zich te hebben die bestemd is om de behoeften van de hond op te ruimen (artikel 113 van het politieregelement van de stad Brussel). Bij overtreding heeft u grote kans om een boete te krijgen.

Verscheidene gemeentes hebben een systeem ontwikkeld (publieke toiletten voor honden) waar de honden hun behoeften kunnen doen.

Voor meer informatie, alswel een lijst waar zich de publieke toiletten voor honden bevinden (met interactieve kaart).

 

Respect voor de natuur

Leer uw huisdier aan om de natuur te respecteren. Dit begint met het nakomen van de regelementen (en dit is iets wat u controleert) alsook het geen aanleiding geven om te vernielen, graven, blaffen en jagen in openbare ruimtes.

 

Openbaar vervoer in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

De volgende dieren mogen gratis meereizen met de MIVB:

  • Huisdieren die op schoot gehouden kunnen worden zonder de andere reizigers te storen
  • Assistentiehonden
  • Politiehonden

Een vervoersbewijs is noodzakelijk voor alle andere honden. Bovendien moeten alle honden aan de leiband gehouden worden en moeten grotere honden (behave assistentiehonden) een muilkorf dragen.

 

Buitenlandse reizen

Sinds 2004 zijn de regels om met een hond, kat of een fret te reizen identiek in alle landen van de europeese unie. Een aantal landen hebben nog een aantal bijkomende regels. Voor een heen- en terugreis naar een ander land zijn het ook de regels van het bezoekende land die gelden om naar België terug te kunnen reizen.

Om met uw huisdier te kunnen reizen binnen de europeese unie moet u voldoen aan de volgende voorwaarden:

  • Identificatie et registratie: Uw huisdier moet een chip dragen. Een tatoeage is voldoende maar alleen als die vóór 3 juli 2011 is geplaatst en nog leesbaar is. Bovendien moet uw huisdier een europees paspoort hebben.
  • Inenting tegen hondsdolheid: de eerste inenting moet minstens 21 dagen voor vertrek plaatsgevonden hebben aangezien de vaccinatie dan pas gaat werken. De dag van de inenting zelf mag hier niet bijgerekend zijn. HONDEN MOGEN NIET INGEENT WORDEN VOORDAT ZE 12 WEKEN OUD ZIJN, MET ANDERE WOORDEN, EEN HOND MAG NIET DE GRENS OVER ALS ZE JONGER ZIJN DAN 15 WEKEN.

Opmerking: Voor reizen naar Ierland, Finland of Malta gelden andere regels. Contacteer uw dierenarts om de juiste voorwaarden te kennen. Wat betreft het Verenigd Koninkrijk zijn de Brexit onderhandelaars er nog niet overuit.

Meer informatie kunt u vinden op de website van de federale overheidsdienst van volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu, sectie –reizen met gezelschapsdieren

 

Pension

Indien u uw huidier niet mee kunt nemen op vakantie en niemand van uw familie, buren of vrienden is beschikbaar om op te passen, dan kunt u uw huisdier in een pension plaatsen.
Uw hond of kat moet in hiervoor in goede gezondheid zijn en moet al zijn inentingen hebben.

Verplichte inentingen voor honden om toegelaten te worden zijn inentigen tegen de ziekte van Carré, het parvovirus, besmettelijke hepatitis bij honden, bordetellose en influenza (kennelhoest).

Verplichte inentingen voor katten zijn inentingen tegen panleucopénie (tyfus), rhinotrachéite (coryza) en leukose (FelV).

Lijst van erkende pensions

 

> Terugkeer overzicht